Oferta
Zdobywane przez lata doświadczenie zapewnia najwyższą jakość wykonywanych usług. Podchodzimy do każdego klienta indywidualnie. Przy realizacji zleceń wykorzystujemy zaawansowane technologicznie instrumenty szwajcarskiej firmy LEICA GEOSYSTEMS.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, wykonujemy:Wznowienie i wyznaczanie granic


Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.


Podział nieruchomości


W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.

Mapy do celów projektowych


Mapy do celów projektowych - to mapy, na których opracowuje się projekty zagospodarowania działki lub terenu. Mapa do celów projektowych winna być aktualna, obejmować teren inwestycji oraz obszar otaczający inwestycję.

Inwentaryzacja powykonawcza budynków


Po zrealizowaniu obiektów budowlanych należy wykonać ich inwentaryzację po wykonawczą. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.


Mapy numeryczne


mapa w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych lub rastrowych. Mapę numeryczną można utworzyć kilkoma sposobami z użyciem różnych metod pozyskiwania danych:

Tyczenia budynków, obiektów inżynierskich oraz sieci uzbrojenia terenu


Geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie - pierwszy etap budowy. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Po wykonaniu tyczenia następuje wpis do Dziennika Budowy.
O nas


dksadsklnsaMariola BarcińskaAbsolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Inżynier geodeta. W zawodzie od 2011 roku.

Uprawnienia zawodowe:
1. – Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjnexz2n2n1n

Paweł BarcińskiAbsolwent Akademii Kujawsko Pomorskiej. Inżynier geodeta. W geodezji od 2019 roku. Prezes spółki EarthGeo.
Patrycja Rek MisiakAbsolwentka Akademii Kujawsko Pomorskiej. Inżynier geodeta. W geodezji od 2019 roku. Pracownik EarthGeo.
Anna SenskaAsystent geodety - administracja.Galeria


Kontakt


poniedziałek - piątek (7:00 - 15:00)

earthgeo.biuro@gmail.com | zadzwoń teraz 787 080 859

Nowy Dwór 21/2, 77-400 Złotów | facebook